El teu espai per compartir llibres i literatura | Versió 2.0

Informació legal

En compliment de les disposicions de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, aquest prestador posa a disposició dels seus usuaris la següent informació:
L’accés als continguts oferts per Què Llegeixes a través de l’adreça www.quellegeixes.eu suposa l’acceptació per part dels USUARIS de les següents condicions:
1.- Les informacions i opinions publicades en aquest web no necessàriament reflecteixen l’opinió de Què Llegeixes, motiu pel qual declinem tota responsabilitat derivada de les mateixes.
2.- Què Llegeixes no garanteix ni assegura la veracitat dels continguts, els articles o la publicitat distribuïts, directa o indirectament a través d’aquesta web, qualsevol web interconnectada o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina.
3.- A través d’aquesta web, l’usuari pot accedir a altres pàgines i portals d’internet. En aquests casos, Què Llegeixes actua com a prestador de serveis d’intermediació, segons definició de l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en aquells en cas que, davant d’una il•licitud, no hagi procedit a desactivar l’enllaç amb la diligència deguda un cop n’hagi tingut coneixement efectiu.
En cas que l’usuari consideri que existeix una pàgina enllaçada amb continguts il•lícits o inadequats, podrà posar-ho en coneixement de Què Llegeixes a través de l’adreça de correu electrònic parlem@llibreperllegir.cat. En cap cas aquesta comunicació suposarà l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
L’existència d’enllaços no suposa cap acord amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Què Llegeixes amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
Què Llegeixes no té coneixement dels continguts i serveis de les pàgines enllaçades i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la seva il•licitud, qualitat, error o qualsevol altra anomalia d’aquests, ni per qualsevol altre dany que no li sigui directament imputable.
4.- Què Llegeixes no es fa responsable del lliurament, qualitat o qualsevol altre defecte que puguin presentar els productes, serveis, informació o altres materials exposats, adquirits o obtinguts com a conseqüència de la informació, publicitat, invitacions u ofertes que es facin a través de la web o dels seus serveis.
5.- Què Llegeixes es reserva el dret a realitzar correccions, millores o modificacions en la informació o els serveis oferts, sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap tipus de responsabilitat.
6.- L’usuari renuncia a tota reclamació per qualsevol tipus de danys que en forma directa, indirecta o que puguin derivar a conseqüència de la prestació i utilització de la informació o els serveis, la contractació i utilització dels producte.
7.- La plataforma de Què Llegeixes.cat no és una plataforma d'auto-edició ni d'auto-publicitat. Si es detecten comentaris repetitius o conductes que provoquin un ús fraudulent o abusiu de la pàgina web, Què Llegeixes.cat ho considerarà "spam" i es reserva el dret de l'eliminació dels llibres en què s'hagin detectat aquestes conductes i, en cas de reincidència, l'eliminació i bloqueig de l'usuari o usuaris que facin aquest ús abusiu amb finalitats propagandístiques o en profit propi. En el mateix sentit, no es consentiran missatges privats a altres usuaris destinats exclusivament a la promoció d'un llibre.
8.- Els escriptors que vulguin publicar i recomanar un llibre escrit per ells mateixos hauran de fer-ho a l'apartat de La teva obra, en cap cas dins l'apartat de recomanació de llibres habitual.

Política de privacitat

Què Llegeixes garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que facilitin els usuaris de la web, de conformitat amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com de tota la normativa que resulti d’aplicació.
Les dades de caràcter personal que Què Llegeixes sol•liciti quedaran incorporades a un fitxer amb l’única finalitat d’informar als usuaris de les novetats i continguts d’aquesta web i sense cessió de cap tipus a tercers.
Els usuaris queden informats de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, de les seves dades de caràcter personal a l’adreça de correu electrònic parlem@Què Llegeixes.cat

Utilització del portal

L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, Què Llegeixes, no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.
D'igual manera, Què Llegeixes no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i Què Llegeixes. En conseqüència, Què Llegeixes no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.

Continguts del portal i enllaços

Què Llegeixes es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellem que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats.
El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.
Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l'accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

Suspensió temporal d'accessibilitat al portal

Què Llegeixes es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de Què Llegeixes sobre això.

Els continguts d'aquesta pàgina es troben sota llicència 3.0 de Creative Commons. Se’n permet còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades es faci amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Per deixar comentaris has d'estar registrat:

Registre

Si ja estàs registrat, entra des d'aquí