El teu espai per compartir llibres i literatura | Versió 2.0

Temes de debat

Es busca el millor detectiu!

Quellegistes!

Comentaris: 5
Actualitzat fa: 1 mes 3 setmanes

L'últim llibre abandonat!

Comentaris: 18
Actualitzat fa: 6 dies 7 hores

Nous canvis del Ql?

Comentaris: 130
Actualitzat fa: 2 hores 35 minuts

Hola, quellegistes! Em presento!

Comentaris: 3
Actualitzat fa: 3 setmanes 2 dies

VOLS GUANYAR LA CONTINUACIÓ DE WONDER?

Comentaris: 25
Actualitzat fa: 1 mes 2 setmanes

Alta o baixa Literatura?

Comentaris: 10
Actualitzat fa: 2 mesos 2 setmanes

Estiu al QL: amb quin escriptor aniries a la platja??

Comentaris: 5
Actualitzat fa: 6 dies 21 hores

Estiu al QL! Amb quin personatge aniries de viatge?

Comentaris: 9
Actualitzat fa: 6 dies 21 hores

A quin escriptor t'enduries a la platja?

Comentaris: 10
Actualitzat fa: 2 setmanes 4 dies

Amb quin personatge aniries de viatge?

Comentaris: 17
Actualitzat fa: 2 setmanes 4 dies